Àliga cuabarrada, Águila perdicera, Hieraaetus fasciatus.


Les parelles adultes viuen tot l'any en territori abrupte, prefereixen el clima assolellat i poc plujós. Els joves en canvi s'estableixen temporalment en arees mes planeres. Fan el niu en cingles, normalment postes de dos ous, al febrer o març. 

La seva població ha patit un descens considerable en les ultimes decades, produït sobretot per esteses elèctriques, basses amb parets llises i molèsties en llocs de cria. Declarada espècie en regressió, vulnerable i protegida, és objecte de mesures de conservació especials el seu hàbitat. L'escàs nombre de cries anuals i l'elevada mortaldat que pateixen abans d'arribar a la maduresa, implica que siguin insuficients per cobrir les baixes de la població adulta.


COMPROME.S.O.S.!!!