Aufrany, Alimoche, Voltor Egipci, Neophron percnopteru.
Són els diferents noms amb què s'anomena el mes petit dels voltors, tot i que fan gairebé dos metres d'envergadura.

 Au en regressió, que per sort podem gaudir de la seva volada, a la Muntanya de Montserrat.
Passen l'hivern al'Àfrica i creuen l'estret a començaments de Març, període per posar els ous fins a l'abril. Sobreviu un jove voltor que creuarà l'estret amb els seus pares, on passarà els primers cinc anys de la seva vida, fins a assolir la maduresa sexual. Tornant novament per formar una nova família i reproduir-se, ocupant cada parella el mateix territori any rere any. Retornant a l'Àfrica a finals de setembre.


COMPROME.S.O.S !!!
M'interessa la natura?.. Conec el lloc triat per a la meva activitat?.. Necessito informació?..
Especialment en època de cria.


http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=f148b3e66f393310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f148b3e66f393310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default